Esports de muntanya

La Generalitat ha demanat el cobrament de set rescats de muntanya